EN / FI

Kontakt

Team Finland-aktörer Business Finland, Finnvera, Utrikesministeriet och NTM-centralerna samt TE-byråerna kan tillsammans hjälpa ett företag, som:
1. Står i begrepp att påbörja, utvidga eller utveckla en internationell affärsverksamhet
2. Har stött på ett konkret problem på den internationella marknaden, och behöver experthjälp
3. Letar efter eller håller på att bygga upp ett nätverk, som skulle hjälpa företaget i den internationella affärsverksamheten

Vi tillhandahåller följande tjänster för dessa behov:
1. Sakkunnig rådgivning
2. Finansiering som förbättrar konkurrenskraften
3. Pålitliga nätverk, såväl företag/myndigheter som personer
4. Information om möjligheter på de internationella marknaderna.

Utgående från de uppgifter du ger söker vi i vårt nätverk de experter och tjänster som bäst motsvarar ditt företag. Din ifyllda information kommer att delges andra i Team Finlands kontaktnätverk i Finland och utomlands.

Bekanta dig med våra tjänster.

Dataskydd

Uppgifter om företaget

Uppgifter om kontaktpersonen

Företagets nuvarande situation och internationella tillväxtmål

Beskriv ditt företags affärsverksamhet, nuvarande läge samt planer och resursbehov för att utveckla företagets affärsverksamhet.
  • Produkter och tjänster
  • Ekonomisk situation
  • Resurser: nyckelpersoner, finansiering, osv.
Har ditt företag redan en internationell affärsverksamhet? Hurdana tillväxt- och internationaliseringsplaner har ditt företag: målmarknader, exportmål, önskad internationell omsättning i euro?
  • Beskriv det nuvarande läget för internationella affärsverksamhet
  • Planerade målmarknader och exportmål (internationell omsättning)

Företagets tjänstebehov

Beskriv närmare vilken typ av hjälp du behöver för att uppnå målen för er internationella affärsverksamhet?